Contrôle des motifs de détention en Hongrois

Version imprimable (PDF, 161 Ko)

Kanadai Bevándorlási és Menekültügyi Bizottság
Bevándorlási Osztály

Kinek kell elolvasnia ezt a brosúrát?

Olvassa el ezt a brosúrát, ha Önt vagy valakit, akit Ön ismer, letartóztattak és megkértek, hogy jelenjen meg egy fogvatartás felülvizsgálatával kapcsolatos meghallgatáson a Kanadai Bevándorlási és Menekültügyi Bizottság Bevándorlási Osztályánál (Immigration Division of the Immigration and Refugee Board of Canada (IRB)/Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR)).

Milyen szerepet játszik az IRB/CISR a fogvatartás felülvizsgálatában?

Az IRB/CISR hallgatja meg az Ön ügyét és dönti el, hogy Önt szabadon engedjék-e vagy továbbra is fogva tartsák. Az IRB/CISR egy független adminisztrációs bíróság, amely jogerős döntéseket hoz—olyan, mint a bíróság, csak kevésbé formális.

Milyen szerepet játszik a Kanadai Határrendészeti Ügynökség (Canada Border Services Agency (CBSA)/Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)) a fogvatartás felülvizsgálatában?

A CBSA/ASFC szerepe, hogy fenntartsa, ellenőrizze és biztosítsa a kanadai határokat. Felelős azért, hogy letartóztassa azokat az embereket, akik jogtalanul léptek be vagy tartózkodnak Kanadában, valamint azért, hogy eltávolítsák ezeket az embereket az országból.

A CBSA/ASFC bevándorlási okokból tartóztatta le Önt. Most mi fog történni?

Ha állandó lakos vagy külföldi állampolgár, akkor joga van egy független meghallgatáshoz, amely felülvizsgálja azt, hogy miért tartóztatták le Önt. Amikor a CBSA/ASFC letartóztatja Önt, akkor annak közölnie kell ezt az IRB/CISR Bevándorlási Osztályával. Egy IRB/CISR döntéshozó, amelyt bizottsági tagnak (member/commissaire) neveznek, ekkor tart egy fogvatartás felülvizsgálatával kapcsolatos meghallgatást fogvatartását követően 48 órán belül vagy minél hamarabb azután. Meghallgatása végén a bizottsági tag eldönti, hogy szabadon engedik-e vagy továbbra is fogvatartásban marad.

Értesítést kap majd arról, hogy fogvatartás felülvizsgálatával kapcsolatos meghallgatását hol és mikor tartják majd.

 • Állandó lakos az, akinek Kanada kormánya engedélyezte, hogy véglegesen Kanadában lakjon. Az állandó lakosok később kérelmezhetik a kanadai állampolgárságot.
 • Külföldi állampolgár az, aki egy másik országból származik és nem kanadai állampolgár, illetve nem állandó lakos.

Ki segíthet Önnek?

A fogvatartás egy komoly dolog. Bár képviselheti saját magát a meghallgatása során, esetleg tanácsost akar fogadni, hogy segítsen Önnek. A tanácsos lehet egy ügyvéd vagy egy hiteles bevándorlási tanácsadó. Ha Ön Quebec-ben tartózkodik, a tanácsos lehet egy közjegyző is. Ön felelős azért, hogy megfizesse a tanácsosát. Ha nincs elég pénze ügyvédet fogadni, és Ön megfelel a tartományi jogosultsági feltételeknek, akkor talán kaphat ingyenes jogi segélyt. Néhány, a bevándorlókat és menekülteket segítő közösség vagy vallálos szervezet szintén segíthet Önnek. Kérjen meg egy CBSA/ASFC tisztviselőt, hogy segítsen Önnek további információkhoz jutni. Ha úgy dönt, hogy felfogad egy tanácsost, vagy megkér valakit, hogy segítsen Önnek, akkor azt minél hamarabb tegye meg.

Mi történik egy fogvatartás felülvizsgálatával kapcsolatos meghallgatáson?

A bizottsági tag vezeti a meghallgatást. A bizottsági tag azzal nyitja meg a meghallgatást, hogy bemutat mindenkit és elmagyarázza, hogy mi fog történni. Ha nem ért franciául vagy angolul, akkor egy tolmács fog tolmácsolni Önnek a meghallgatáson.

Ha tolmács is jelen lesz a meghallgatáson, akkor a bizottsági tag ellenőrizni fogja, hogy Önök értik egymást.

Azután:

 • A CBSA/ASFC képviselő elmagyarázza, hogy Önt miért tartóztatták le (a "fogvatartás okai") és előadja a tényeket, amelyek alátámasztják álláspontjukat. Több indokot is adhatnak a fogvatartásra.
 • Lehetőséget kap Ön vagy tanácsosa, hogy válaszoljon és kifejtse véleményét és kérdéseket tegyen fel.
 • Ha tanúk is jelen vannak a meghallgatáson, hogy informácókat nyújtsanak, akkor a CBSA/ASFC képviselő, Ön, tanácsosa vagy a bizottsági tag feltehet nekik kérdéseket.
 • Mind a CBSA/ASFC képviselő, mind Ön, illetve tanácsosa meghallgatása után a bizottsági tag eldönti, hogy szabadon engedik-e Önt vagy továbbra is fogvatartásban marad.

Mik a fogvatartás okai?

A CBSA/ASFC megkéri a bizottsági tagot, hogy továbbra is tartsák Önt fogvatartás alatt, ha úgy vélik, hogy a következő helyzetek közül legalább egy vonatkozik Önre.

 1. Ön közveszélyes.

  Ezen állítás alátámasztásához a CBSA/ASFC példákat hozhat fel:

  • korábbi erőszakos viselkedés;
  • bűnügyi elítélés olyan törvénysértésekért, amelyek erőszakossággal, fegyverekkel, kábítószerrel vagy sexuális tevékenységgel kapcsolatosak; vagy
  • kábítószer- vagy alkoholfüggőséggel kapcsolatos problémák.

  A CBSA/ASFC bemutathat bármilyen viselkedést, tevékenységet és tényt, ami alátámasztja azt az állítást, hogy Önt veszélyesnek kell tekinteni.

  Ha a CBSA/ASFC azt állítja, hogy Ön közveszélyes, akkor Ön benyújthatja a saját bizonyítékait, hogy bemutassa a bizottsági tagnak, hogy miért nem gondolja úgy, hogy Ön veszélyes.

 2. Valószínűtlen, hogy megjelenik, amikor arra kérik, például meghallgatásra vagy a Kanadából való eltávolítására.

  Ezen állítás alátámasztására a CBSA/ASFC olyan alkalmakra hivatkozhat, amikor Ön nem jelent meg egy bevándorlással kapcsolatos megbeszélésen, nem jelent meg, hogy eltávolítsák Kanadából, megszegte a törvényt vagy megbízhatatlan volt. A bizottsági tag figyelembe veszi majd mindezeket a tényezőket, amikor eldönti, hogy valószínű-e az, hogy Ön meg fog jelenni.

  Ha a CBSA/ASFC azt állítja, hogy Ön nem fog megjelenni, akkor benyújthatja a saját bizonyítékait, hogy megmutassa a bizottsági tagnak, hogy Ön meg fog jelenni, amikor erre kérik.

 3. A személyazonosságát még nem állapították meg, de meg lehet állapítani.

  Lehet, hogy személyazonosító okmányai nélkül vagy hamis okmányokkal jött Kanadába.
  Ha ez az eset áll fenn, akkor a miniszter aláír egy "Miniszteri vélemény" nevezetű dokumentumot. Amint ezt a dokumentumot aláírták, a CBSA/ASFC-nek törekednie kell személyazonossága megállapításra ésszerű kereteken belül.

  Segítenie kell a CBSA/ASFC-nek, hogy megállapítsa az Ön személyazonsságát. Ezt úgy teheti meg, hogy megpróbálja beszerezni a személyazonossági okmányokat, vagy megad olyan információkat, amelyek segítenek a CBSA/ASFC-nek személyazonossága megállapításában.

  Az IRB/CISR tag figyelembe fogja venni együttműködését a CBSA/ASFC-vel döntése meghozatala előtt.

 4. A CBSA/ASFC úgy véli, hogy Önt esetleg nem lehet elfogadni Kanadában biztonsági okok miatt vagy az emberi vagy nemzetközi jogok megsértése, súlyos bűnözés, bűnözés vagy szervezett bűnözés miatt.

  A CBSA/ASFC elmagyarázza majd azokat a lépéseket, amelyeket megtesz, hogy megtudják, hogy Ön elfogadhatatlan-e ezen okok egyike miatt. Ebben a helyzetben a bizottsági tag csak azt veheti figyelembe, hogy a CBSA/ASFC rendelkezik-e elfogadható gyanúval, és hogy megteszi-e a szükséges lépéseket ennek kivizsgálására

  Figyelmesen hallgassa meg, amit a CBSA/ASFC képviselője mond. Ha nem ért meg valamit, akkor kérjen további információkat.

A bizottsági tag eldönti, hogy van-e oka annak, hogy Önt fogvatartásban tartsák. Még akkor is, ha vannak okok a fogvatartásra, a bizottsági tag elrendelheti az Ön szabadlábra helyezését, ha a fogvatartás helyett egyéb ésszerű lehetőség létezik.

Milyen egyéb lehetőség van a fogvatartás helyett?

A fogvatartás helyetti lehetőség olyan feltételeket jelent, amiket a bizottsági tag kivethet azért, hogy ellensúlyozza azt a kockázatot, amit Ön képvisel.

Ilyen példák a feltételekre a kijárási tilalom betartása, egy bizonyos személlyel való együttlakás vagy az alkohol fogyasztásának vagy a kábítószer használatának kerülése. A bizottsági tag eldönti, hogy mely feltételek szükségesek az Ön esetében.

A bizottsági tag dönthet úgy is, hogy óvadék is szükséges a szabadlábra helyezés feltételei mellett. Két féle óvadék létezik: készpénzes óvadék és teljesítési garancia. Az óvadékot nyújtó kezes lehet például egy barát, egy családtag vagy egy közösségi munkás. Meghallgatásán a CBSA/ASFC képviselője és a bizottsági tag kérhetnek javasolt kezesétől olyan információkat, amelyek segítenek a bizottsági tagnak eldönteni, hogy a kezes megfelelő-e.

Amikor felkészül a meghallgatásra, akkor gondolja át az egyéb ésszerű lehetőségeket. Például vegye figyelembe a lehetséges kezeseket, mennyi pénz állhat rendelkezésre az óvadékra és egyéb információkat, amiket megadhat, hogy segítsen a bizottsági tagnak a döntésben. Azt is biztosítsa, hogy a kezes rendelkezésre álljon válaszolni a CBSA/ASFC képviselője és a bizottsági tag által feltett kérdésekre.

 • Készpénzes óvadék (vagy letét)

  Ha a bizottsági tag készpénzes óvadékot rendel el, Önnek vagy egy másik személynek (egy kezesnek) letétet kell fizetnie (egy bizonyos mennyiségű pénzt) az államnak. Ez azért van, hogy Ön biztosan megfeleljen a szabadlábra helyezése összes feltételének. Ha nem felel meg a feltételeknek, akkor Kanada kormánya megtartja a pénzt, és lehet, hogy a CBSA/ASFC ismételten letartóztatja vagy fogva tartja Önt.

 • Teljesítési garancia

  Ha a bizottsági tag teljesítési garanciát követel meg, akkor kezesének alá kell írnia egy dokumentumot, ami igéret egy bizonyos összeg kifizetésére. Ez egy ígéret, hogy Ön meg fog felelni szabadlábra helyezése összes feltételének. Ha nem felel meg a feltételeknek, akkor Kanada kormánya beszedi a pénzt kezesétől, és lehet, hogy a CBSA/ASFC ismételten letartóztatja vagy fogva tartja Önt.

 • Kezes

  A kezes egy megbízható személy, aki bebiztosíthatja, hogy Ön megfelel szabadlábra helyezése minden feltételének. Annak érdekében, hogy teljesítési garanciát adhasson valaki, kanadai állampolgárnak vagy állandó lakosnak kell lennie. Azt is be kell bizonyítania, hogy ki tudja fizetni az óvadékot, és hogy be tudja biztosítani, hogy Ön betartsa szabadlábra helyezésének feltételeit.

Mind a CBSA/ASFC képviselő, mind Ön vagy tanácsosa meghallgatása után, a bizottsági tag eldönti, hogy Önt szabadon engedik-e vagy továbbra is fogvatartás alatt marad. A bizottsági tag rendszerint közli döntését és annak magyarázatát a meghallgatás végén. A bizottsági tag azonban kitűzhet egy másik meghallgatást is döntése és okainak közlése végett, ha a kérdések összetettek és a bizottsági tagnak több időre van szüksége, hogy átnézze az összes bizonyítékot döntése meghozatala előtt.

Mi történik, ha a bizottsági tag úgy dönt, hogy fogvatartásban kell maradnia?

Ha úgy rendelkeznek, hogy Ön továbbra is fogvatartásban marad, akkor lesz egy másik fogvatartási felülvizsgálat hét napon belül. Ha a bizottsági tag ismét fogvatartását rendel el a második felülvizsgálat után, akkor fogvatartása okait ismét felülvizsgálják 30 napon belül, és azután 30 naponta, amíg szabadon nem engedik vagy el nem távolítják Kanadából. Minden egyes fogvatartási felülvizsgálat alkalmával bemutathat új, szabadlábra helyezését alátámasztó tényeket. Például találhat egy új kezest, aki hajlandó segíteni Önnek.

Mi történik, miután szabadon engedik Önt?

Miután szabadon engedik Önt, ha Kanadában marad, be kell tartania szabadlábra helyezésének feltételeit. Ezek a feltételek érvényben maradnak mindaddig, amíg el nem távolítják Önt Kanadából, vagy amíg meg nem változtatják vagy el nem törlik őket. Megkérheti a Bevándorlási Osztályt, hogy változtassák meg vagy töröljék el a feltételeket, ha hosszú idő telt el azóta, hogy ezeket a feltételeket kirótták Önre és betartotta őket, vagy ha helyzete jelentősen megváltozott azóta, amióta ezeket kirótták Önre. Írnia kell egy levelet a Bevándorlási Osztálynak, amiben megmagyarázza, hogy miért gondolja úgy, hogy feltételeit meg kell változtatni és a levél egy példányát el kell küldenie a CBSA/ASFC -nek.

Megjegyzés: Ha a Miniszter "kijelölt külföldi állampolgárnek" ismerte el Önt, a legtöbb, ebben a brosúrában tartalmazott információ nem vonatkozik Önre. Ha Ön kijelölt külföldi állampolgár, az bizottsági tag el fogja magyarázni a meghallgatáson, hogy a fogvatartási felülvizsgálatok hogyan működnek az Ön helyzetében lévő emberek esetében.