COVID-19 sağlık ve güvenlik tedbirleri

​Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu (IRB) bizzat katılımlı duruşmalara yeniden başladığı için duruşma salonu katılımcılarını, çalışanları ve ziyaretçileri korumak amacıyla önemli bazı COVID-19 sağlık ve güvenlik tedbirleri uygulamaya konulmuştur. ​​​​​

Duruşmanızdan önce: ​IRB duruşmalarına katılan tüm tarafların ilk önce Duruşma Tebligatı (Notice to Appear) ellerine geçtiğinde, daha sonra ise IRB ofislerine geldiklerinde bir ​öz değerlendirme formu doldurmaları gerekecektir. Bununla aşağıda belirtilen noktalar değerlendirilecektir:

 • sizin veya aynı evde yaşadığınız bir kişinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği veya
 • yakın zamanda COVID-19 teşhisi konmuş bir kişiyle temasınız olup olmadığı.

Bizzat katılımlı duruşmanızdan sonraki 2 hafta içinde COVID-19 testinizin pozitif çıkması halinde lütfen yerel sağlık makamlarına Göçmenlik ve Mülteci Kurulu (IRB)’yi ziyaret etmiş olduğunuzu bildirin.

Yerel sağlık makamlarına IRB’de bulunma nedeninizi bildirmeniz gerekli değildir.

Duruşmanıza geldiğinizde neleri bekleyebilirsiniz

Duruşma Tebligatınızda belirtilen duruşma saatinden 30 dakika önce binaya gelmelisiniz.

Binaya geldiğinizde fiziksel mesafe tedbirleri uygulamada olacaktır:

 • Tüm kamusal alanlarda tıbbi olmayan maske takılması zorunlu olup istek üzerine maske sağlanacaktır. Maske takmaktan muaf iseniz (muafiyetler için aşağıdaki listeyi inceleyin), lütfen duruşmanızdan önce uygun tedbirlerin alınabilmesi için bölgenizdeki ilgili şube ile iletişim kurun.
 • Her zaman diğer kişiler ile aranızda 2 metre (6 ft) fiziksel mesafe bırakmayı unutmayın.
 • Yerde bulunan yön gösterici oklara, duvar işaretlerine ve IRB çalışanları ve güvenlik görevlileri tarafından verilen tüm talimatlara uyun.
 • Tüm kamusal alanların gün boyu sık sık sanitasyonu yapılacaktır.

Binaya gelen tüm ziyaretçilerin bir öz değerlendirme formu doldurmaları istenecektir.

Maske veya yüz örtüsü takmaktan muaf tutulan kişi​ler

 • 2 yaşından küçük çocuklar.
 • Sağlık durumları  nedeniyle maske takması zor olan kişiler. Bunlar aşağıda belirtilenleri, bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla içerir:
  • Maske veya yüz örtüsü takılmasına engel oluşturan herhangi bir sağlık durumu, akıl sağlığı durumu, bilişsel işlev bozukluğu veya sakatlık.
  • Nefes almayı zorlaştıran herhangi bir sağlık durumu.
  • İletişim için ağız hareketlerini görmesi gereken işitme özürlü kimseler ve işitme özürlü kimselerle iletişimi sağlayan kişiler.
 • Herhangi bir yardım olmadan maske takıp çıkaramayan kişiler.
 • Kanada İnsan Hakları Yasası uyarınca anlayış gösterilmesi gerekli kişiler.

Binaya giriş

 
 • Asansörlere veya duruşma salonuna giderken verilen tüm talimatlara uyun.

Asansörler


 
 • Asansörlere alınan kişi sayısının kısıtlanması gibi güvenlik önlemleri uygulamada olacaktır. Lütfen asansörlerin kullanımı ile ilgili tüm işaret ve talimatlara uyun.
 • Herkesin güvenliği için asansörlerin düzenli olarak sanitasyonu yapılacaktır.

Kat lobileri, koridorlar ve bekleme salonları

 
 • Duruşma yerine geldiğinizde sıraya girmeniz ve kimliğinizi göstermeniz gerekecektir.
 • Sağlık formunu doldurduktan sonra güvenlik görevlisi ellerinizi dezenfekte etmenizi söyleyecektir. Vücut sıcaklığınız da temassız kızılötesi bir kamera ile ölçülebilir.
 • Asgari güvenlik taraması gerekliliklerini karşılayamamanız veya vücut sıcaklığınızın normalin üzerinde çıkması halinde duruşmanız ileri bir tarihe alınabilecektir.
 • Bir güvenlik görevlisi size kayıt masasına ve/veya duruşma salonuna kadar eşlik edecek veya buralara nasıl gidileceğini tarif edecektir. Yön gösterici yer işaretlerini takip etmeyi ve fiziksel mesafe kuralına uymayı unutmayın. Belge verirken veya doldururken kayıt masası çalışanları tarafından verilen tüm talimatlara uyun.

Duruşma salonları

 
 • Deneyimler ve aynı zamanda ortaklar ve ilgili kişilerin geri bildirimleri doğrultusunda IRB, mahkeme üyeleri ve çevirmenlerin hukuk danışmanları ve davacılar ile aynı duruşma salonunda bulunduğu bizzat katılımlı duruşmalara tekrar başlamıştır. Katılımcı sayısının daha fazla olduğu duruşmalarda, duruşma iki ayrı duruşma salonunda video konferans yoluyla yapılabilecektir.
 • 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla muaf kişiler dışında herkesin duruşma salonlarında ifade verme ve ibrazda bulunma dahil her durumda ve daima tıbbi olmayan maske takması mecburidir. Maske kullanım mecburiyetinden muaf olmak isteyen kişilerin bu isteklerini mahkeme başkanına iletmeleri gereklidir.
 • Duruşma salonlarının sanitasyonu duruşmanızın başlamasından önce ve siz duruşma salonundan çıktıktan sonra yapılmaktadır.
 • Güvenlik görevlisi size duruşma salonuna kadar eşlik edecek ve oturacağınız yeri gösterecektir.
 • Duruşma salonlarında mesafe tedbirleri uygulanmaktadır. Tüm duruşma salonlarına plastik cam paneller yerleştirilmiştir. Duruşma salonlarındaki işitsel cihazlar daha iyi kayıt yapmaya imkan verecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Karar vericinin panelin arkasından sesinizi duyabilmesi için anlaşılır biçimde ve yüksek sesle konuşun.
 • Duruşma salonlarında mesafe tedbirleri uygulanmaktadır. Tüm duruşma salonlarına plastik cam paneller yerleştirilmiştir. Duruşma salonlarındaki işitsel cihazlar daha iyi kayıt yapmaya imkan verecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Karar vericinin panelin arkasından sesinizi duyabilmesi için anlaşılır biçimde ve yüksek sesle konuşun.
 • Mahkeme başkanının isteğine bağlı olarak, örneğin işitsel bir soruna açıklık getirmek, tam ve doğru bir şekilde duyabilmeyi sağlamak amacıyla duruşmaya katılan kişilerden geçici olarak maskelerini çıkarmaları istenebilir.
 • Duruşma salonuna girerken ve salondan çıkarken lütfen ellerinizi dezenfekte edin. Duruşma salonu girişlerinde, masanın üzerinde el dezenfektanları kullanıma hazır olacaktır.
 • ​Duruşma bittikten sonra güvenlik görevlisi, duruşma salonundan çıkmanızı ve yön gösterici işaretleri takip ederek mümkün olduğunca hızlı bir şekilde binadan ayrılmanızı isteyecektir. Bu sırada maskeniz takılı olmalıdır.

Umumi tuvaletler ve su çeşmeleri

 
 • Tuvaletleri aynı anda kısıtlı sayıda kişi kullanabilecektir. Tüm işaret ve talimatlara uyun.
 • Lütfen ellerinizi sık sık, özellikle de tuvaleti kullandıktan sonra en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile yıkayın.
 • Yanlarında atılabilir bardaklar bulunan su çeşmeleri kullanıma hazır olacak ve düzenli olarak sanitasyonları yapılacaktır. ​Çeşmeden su içmek istemiyorsanız, kendi su şişenizi getirebilirsiniz.
​ ​