Detention Review Hearings in Farsi

Printable version (PDF, 235 KB)

سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا
بخش مهاجرت

چه کسی باید این جزوه را بخواند؟

چنانچه شما یا کسی که شما او را می شناسید دستگیر شده و خواسته باشید که در دادگاه بررسی بازداشت در برابر بخش مهاجرت سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا (Immigration Division of the Immigration and Refugee Board of Canada (IRB)/Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR)) حاضر شوید، باید این جزوه را بخوانید.

نقش سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا در بررسی بازداشت چیست؟

پس از اینکه سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا از وضعیت بازداشت شما مطلع شود تصمیم می گیرد که آیا باید آزاد شوید یا در بازداشت باقی بمانید. سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا یک دادگاه اداری مستقل است که تصمیمات الزامی قانونی اتخاذ می کند -- مانند یک دادگاه، ولی با رسمیت کمتر.

نقش سازمان خدمات مرزی  کانادا (CBSA/ASFC) در بررسی بازداشت چیست؟

نقش سازمان خدمات مرزی  کانادا، مدیریت، کنترل و امنیت مرزهای کانادا است. نقش این سازمان بازداشت افرادی است که اجازه ورود یا اقامت در کانادا را ندارند، همچنین، بیرون راندن این افراد از کشور.

شما به دلائل مهاجرتی توسط سازمان خدمات مرزی  کانادا بازداشت شده اید. پس از آن چه اتفاقی می افتد؟

چنانچه شما یک مقیم دائم باشید یا ملیت خارجی داشته باشید، حق حضور دریک دادگاه مستقل برای بررسی بازداشت خود را دارید. هنگامی که سازمان خدمات مرزی کانادا شما را بازداشت می کند باید به بخش مهاجرت سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا اطلاع دهد. یک تصمیم گیرنده سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا که یک عضو نامیده می شود در طول48ساعت پس از بازداشت شما یا هرچه زودتر که امکان داشته باشد یک دادگاه بررسی بازداشت تشکیل می دهد. در پایان دادگاه شما، این عضو تصمیم خواهد گرفت که باید آزاد شوید یا در بازداشت باقی بمانید.

شما اطلاعیه ای دریافت خواهید کرد که درآن به شما محل و زمان دادگاه بررسی بازداشت را خواهند گفت.

 • یک مقیم دائم کسی است که دولت کانادا به وی اجازه زندگی دائم در کانادا را داده است. کسانی که اقامت   دائم دارند می توانند بعداً درخواست شهروندی کانادا را بکنند.
 • یک فرد با ملیت خارجی کسی است که اهل کشوری دیگراست و شهروند یا مقیم کانادا نیست.

چه کسی می تواند به شما کمک کند؟

بازداشت مساله ای جدی است. با وجود آنکه شما در دادگاه می توانید مدافع خود باشید، ممکن است مایل به داشتن مشاوری باشید که به شما کمک کند. این مشاور می تواند یک وکیل یا یک مشاور مجاز مهاجرت باشد. چنانچه در کبک زندگی می کنید مشاور شما می تواند همچنین از طرف دفتر اسناد رسمی باشد. شما مسئول پرداخت حق الزحمه مشاور خود هستید. چنانچه پول کافی برای پرداخت به وکیل نداشته باشید ولی واجد شرایط ضوابط استان باشید، ممکن است بتوانید کمک های حقوقی رایگان دریافت کنید. بعضی از سازمان های اجتماعی یا مذهبی که به مهاجرین و پناهندگان کمک می کنند ممکن است بتوانند به شما هم کمک کنند. از یک مامور سازمان خدمات مرزی کانادا بخواهید که برای دریافت اطلاعات بیشتر به شما کمک کند. درصورتی که تصمیم به استخدام یک مشاور یا کسی که به شما کمک کند گرفتید، باید این کار را در اسرع وقت انجام دهید.

در یک دادگاه بررسی بازداشت چه اتفاقی می افتد؟

عضو بخش مهاجرت مسئول دادگاه شما است. این عضو با معرفی همه افراد و توضیح در باره آنچه که قرار است انجام شود کار خود را آغاز می کند. در صورتی که شما انگلیسی یا فرانسه نمی دانید یک مترجم بمنظور ترجمه برای شما در دادگاه حضور خواهد داشت.

چنانچه مترجم در دادگاه شما حضور داشته باشد، عضو در مورد اینکه شما زبان یکدیگر را می فهمید بررسی انجام خواهد داد.

سپس:

 • نماینده سازمان خدمات مرزی کانادا درمورد اینکه چرا شما بازداشت شده اید توضیحاتی خواهد داد. (دلائل بازداشت) و در حمایت از موقعیت خود واقعیت را ابراز خواهد کرد. می توان بیش از یک دلیل در مورد بازداشت داده شود.
 • به شما یا مشاور شما فرصتی برای دادن پاسخ، توضیح عقیده تان و پرسیدن سوالات داده خواهد شد.
 • چنانچه در دادگاه شهودی برای ارائه اطلاعات حاضر باشند، نماینده سازمان خدمات مرزی کانادا، شما، مشاور شما یا عضو می توانند از آنها سوالاتی بکنند.
 • پس از استماع سخنان شما یا مشاور شما و نماینده سازمان خدمات مرزی کانادا، عضو تصمیم خواهد گرفت که شما آزاد شوید یا در بازداشت باقی بمانید.

دلائل بازداشت شدن چیست؟

در صورتی که سازمان خدمات مرزی کانادا فکر کند که حداقل یکی از موارد زیر به شما مربوط
می شود ازعضو درخواست خواهد کرد که شما را در بازداشت نگاه دارد.

 1. شما خطری برای عامه مردم باشید.

  برای دفاع از این ادعا، سازمان خدمات مرزی کانادا ممکن است مثال هایی از موارد زیر ارائه دهد:

  • رفتار خشونت آمیز در گذشته؛
  • محکومیت های کیفری برای جرائمی که شامل خشونت، اسلحه، مواد مخدر یا روابط جنسی بوده است؛ و یا
  • مسائلی در ارتباط با اعتیاد مواد مخدریا الکل.

  سازمان خدمات مرزی کانادا می تواند هر نوع رفتار، فعالیت و حقایقی را که در حمایت از ادعای خود در مورد شما که باید بعنوان یک فرد خطرناک درنظر گرفته شوید ارائه دهد.

  اگر سازمان خدمات مرزی کانادا ادعا کند که شما خطری برای عامه مردم هستید، می توانید شواهد خود را در این مورد که فکر نمی کنید خطرناک باشید به عضو ارائه دهید.

 2. به نظر بعید برسد که وقتی از شما بخواهند که خود را نشان دهید این کار را انجام دهید، بعنوان مثال، حضور در دادگاه یا هنگام بیرون راندن شما از کانادا.

  به منظور حمایت از این ادعا، سازمان خدمات مرزی کانادا ممکن است نمونه هایی از زمان های عدم حضور شما در وعده ملاقات های مربوط به مهاجرت، بیرون راندن شما از کانادا، قانون شکنی،  یا قابل اعتماد و قابل اطمینان نبودن شما ارائه دهد. عضو کلیه این عوامل را هنگام تصمیم گیری در این مورد که ممکن است باعث حاضر نشدن شما در قرار خود شود در نظر خواهد گرفت.

  چنانچه سازمان خدمات مرزی کانادا مدعی شود که شما در قرار خود حضور نخواهید یافت، می توانید شواهد خود را مبنی براینکه هروقت از شما بخواهند که حاضر شوید شما این کار را انجام خواهید داد به عضو ارائه دهید.

 3. هویت شما مشخص نشده ولی می تواند مشخص شود.

  شما ممکن است بدون مدارک شناسایی یا با مدارک شناسایی جعلی به کانادا آمده باشید. اگر این مورد پیش آید وزیر مدرکی را امضاء می کند به نام عقیده وزیر (Minister's opinion). هنگامی که این مدرک امضاء شود، سازمان خدمات مرزی کانادا باید تلاش مناسب برای شناخت هویت شما انجام دهد.

  شما باید به سازمان خدمات مرزی کانادا برای شناسایی هویت تان کمک کنید. شما این کار را می توانید با سعی در فراهم آوردن مدارک شناسایی یا با دادن اطلاعاتی که به سازمان خدمات مرزی کانادا  برای مشخص کردن هویت شما کمک کند انجام دهید.

  عضو قبل از تصمیم گیری همکاری شما را با سازمان خدمات مرزی کانادا  در نظر خواهد گرفت.

 4. سازمان خدمات مرزی کانادا ممکن است فکر کند که شما بدلائل امنیتی یا به دلیل نقض حقوق بشر یا حقوق بین الملل، جرم و جنایت خطیر، جنایتکاری یا جرم و جنایت سازمان یافته مجاز به ورود به کانادا نمی باشید.

  سازمان خدمات مرزی کانادا توضیح خواهد داد که که چه قدم هایی برخواهد داشت تا پی ببرد که آیا شما بخاطر یکی از این دلائل مجاز به ورود به کانادا نمی باشید. در چنین وضعیتی، عضو فقط می تواند رسیدگی کند که آیا سازمان خدمات مرزی کانادا سوء ظن معقولی دارد و قدم های لازم را برای تجسس در این مورد بر می دارد.

  به دقت به آنچه که نماینده سازمان خدمات مرزی کانادا می گوید گوش کنید. چنانچه مطلبی را نمی فهمید، در خواست اطلاعات بیشتری کنید.

اگر دلائلی برای نگه داشتن شما در بازداشت وجود داشته باشد عضو در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. حتی اگر دلائلی برای بازداشت موجود باشد عضو ممکن است اجازه ترخیص به شما بدهد در صورتی که جایگزینی معقول و منطقی در مورد بازداشت شما وجود داشته باشد.

جایگزین بازداشت چیست؟

جایگزین بازداشت موقعیت هایی است که عضو می تواند با استفاده از آن خطری را که به نظر می رسد شما دارید متوازن کند.

نمونه هایی از این گونه موارد شامل اطاعت از مقررات منع رفت و آمد، زندگی با شخص بخصوص یا اجتناب از آشامیدن الکل یا استفاده از مواد مخدر. عضو تصمیم خواهد گرفت که در مورد بخصوص شما چه شرایطی ضروری است.

علاوه بر شرائط ترخیص، عضو مخصوص ممکن است تصمیم بگیرد که به وجود کفیل یا ضامن نیاز می باشد. دو نوع کفالت یا ضمانت وجود دارد: کفالت یا ضمانت نامه نقدی و اوراق قرضه عملکرد. بعنوان مثال، کفیل یا ضامنی که کفالت یا ضمانت را تامین می کند می تواند یک دوست، یک عضو خانواده یا یک مددکار اجتماعی باشد. در دادگاه، نماینده سازمان خدمات مرزی کانادا و عضو ممکن است از کفیل یا ضامنی که معرفی کرده اید اطلاعاتی بخواهند که عضو بتواند  به کمک آن اطلاعات تصمیم بگیرد که آیا آن کفیل یا ضامن فرد مناسبی است.

هنگامی که خود را برای دادگاه آماده می کنید، باید در مورد جایگزین های معقول و منطقی فکر کنید. بعنوان مثال، شما باید کفیل یا ضامن بالقوه ای را در نظر بگیرید، همچنین، مقدار پولی را که برای کفالت یا ضمانت موجود است و سایر اطلاعاتی که بتواند به عضو برای تصمیم گیری کمک کند. شما همچنین باید مطمئن باشید که کفیل یا ضامن آماده پاسخ گویی به نماینده سازمان خدمات مرزی کانادا و عضو می باشد.

 • ضمانت نامه نقدی (cash bond) (یا سپرده نقدی)

  چنانچه عضو دستور سپرده نقدی بدهد، شما یا شخص دیگری (کفیل یا ضامن) باید یک سپرده نقدی (مبلغی پول) به دولت بپردازید. این کار به این دلیل است که مطمئن شوند که شما تمام شرایط ترخیص را دارید. چنانچه شما شرایط لازم را اجرا نکنید، دولت کانادا پول را نگه خواهد داشت و سازمان خدمات مرزی کانادا ممکن است مجدداً شما را دستگیر و بازداشت کند.

 • اوراق قرضه عملکرد (performance bond) (یا ضمانت)

  چنانچه عضو دستور اوراق قرضه عملکرد بدهد، کفیل یا ضامن شما باید مدرکی را امضاء کند که درآن قول به پرداخت مبلغی پول را بدهد. این قول مبنی بر این است که شما تمام شرایط ترخیص خود را رعایت خواهید کرد. چنانچه شرایط ترخیص را رعایت نکنید، دولت کانادا پول را از کفیل یا ضامن شما خواهد گرفت و سازمان خدمات مرزی کانادا ممکن است مجدداً شما را دستگیر و بازداشت کند.

 • کفیل یا ضامن

  کفیل یا ضامن شخص قابل اعتمادی است که بتواند مطمئن باشد که شما تمام شرایط ترخیص خود را رعایت خواهید کرد. برای ارائه اوراق قرضه عملکرد، کفیل یا ضامن شما باید یک شهروند کانادا یا یک مقیم دائم کانادا باشد. آنها همچنین باید قادر باشند که نشان دهند استطاعت پرداخت وجه ضمانت را دارند و مطمئن باشند که شما شرایط ترخیص خود را رعایت خواهید کرد.

پس از شنیدن سخنان نماینده سازمان خدمات مرزی کانادا وشما یا مشاور شما، عضو تصمیم خواهد گرفت که شما می توانید آزاد شوید یا باید در بازداشت باقی بمانید. عضو معمولاً تصمیم خود و دلائل مربوط به این تصمیم را در پایان دادگاه اعلام می کند. معهذا، عضو ممکن است تاریخی برای دادگاه بعدی تعیین کند که درآن تصمیم خود و دلائل تصمیم گیری را اعلام کند. این در صورتی است که مسائل پیچیده باشند و عضو نیاز به زمان بیشتری برای بررسی کلیه شواهد قبل از تصمیم گیری داشته باشد.

چنانچه عضو تصمیم بگیرد که شما در بازداشت باقی بمانید چه خواهد شد؟

چنانچه به شما دستور داده شود که در بازداشت باقی بمانید، شما در عرض هفت روز یک جلسه بررسی بازداشت خواهید داشت. چنانچه عضو بعد از دومین بررسی مجدداً دستور بازداشت شما را بدهد، دلائل بازداشت شما مجدداً30 روز بعد بررسی خواهد شد و هر30روز یکبار پس از آن تا اینکه ترخیص شوید یا از کانادا اخراج گردید و در هر یک از بررسی های مربوط به بازدلشت، شما می توانید حقایق جدیدی را برای حمایت از درخواست ترخیص ارائه دهید. بعنوان مثال، شما می توانید یک کفیل یا ضامن پیدا کنید که مایل به کمک به شما باشد.

پس از اینکه ترخیص شدید چه خواهد شد؟

پس از ترخیص، اگر در کانادا بمانید باید از شرایطی که برای ترخیص تان گذاشته شده اطاعت کنید. این شرایط برای شما تا زمانی که از کانادا اخراج شوید یا تا زمانی که تغییر پیدا کنند یا لغو شوند ادامه خواهد داشت. شما
می توانید از بخش مهاجرت تقاضا کنید که شرایط شما را تغییر دهد یا لغو کند چنانچه از تاریخی که شرایط به شما تحمیل شده و شما هم آنها را رعایت کرده باشید زمانی طولانی گذشته باشد، یا اگر موقعیت شما از تاریخی که شرایط به شما تحمیل شده مقدار زیادی تغییر پیدا کرده باشد. شما باید نامه ای به بخش مهاجرت بنویسید و درآن شرح دهید که چرا باید شرایط شما تغییر کند ویک نسخه از این نامه را به سازمان خدمات مرزی کانادا بفرستید.

تذکر: چنانچه وزیر شما را بعنوان یک "فرد خارجی منتصب" (Designated foreign national) شناسایی کرده باشد بیشتر اطلاعات در این جزوه به شما مربوط نمی شود. چنانچه شما یک فرد خارجی منتصب هستید، عضو سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا در دادگاه به شما توضیح خواهد داد که بررسی بازداشت برای افرادی در موقعیت شما چگونه انجام خواهد شد.